تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ - ۲۳: ۱۵

فستیوال سن فرمین

یک فستیوال که در آن تمام خیابان های شهر پامپلونا پر از کسانی میشود که لباس های سفید پوشیده اند با دستمالی قرمز به دور کمرشان. این جشن با شلیک آتش بازی شروع میشود گاوها به مدت کوتاهی در کوچه های باریک رها میشوند و پس از آن جشن و پایکوبی آغاز میشود.

لوگوی ویترین