تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ - ۱۸: ۱۳

کاروانسرای شاه عباسی لاسجرد

کاروان سرای شاه عباسی لاسجرد در حاشیه جاده تهران –مشهد و ۱۲ کیلومتری غرب سرخه در روستای لاسجرد قرار دارد که متعلق به دوره صفویه میباشد و در مسیر جاده ابریشم قرار گرفته است.

منبع: مهر

لوگوی ویترین